Oznaczenia probiercze

 

 

 

 

http://www.oup.waw.pl/p,75,aktualne-cechy-polskie