Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu www.bizuteriazweglem.pl

§ 1

bizuteriazweglem.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Ilona Ostrowska – Madeja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vistulus z siedzibą w Zabrzu przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4/8 , 41-807 Zabrze, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie bizuteriazweglem.pl.

NIP 521-286-20-22 Regon 013062360

§ 2

bizuteriazweglem.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać biżuterię i inne artykuły.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem bizuteriazweglem.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić formularz wszystkimi niezbędnymi danymi.

 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji , wybór ilości i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w Rudzie Śląskiej bez dodatkowej opłaty (po dokonaniu przelewu na konto) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Koszty wysyłki (w tym koszty pakowania) to , przy przedpłacie 12 zł poczta (w zależności  od zawartości), 15zł kurier i 20zł paczka kurierska pobraniowa. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Czas realizacji do momentu wysyłki ok 7 dni roboczych, w skrajnych przypadkach może się wydłużyć (święta lub dni wolne od pracy lub brak półproduktu u partnera).

 6. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość i zakupił towar nie spersonalizowany dla siebie (bez zmian w trakcie obróbki), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a bizuteriazweglem.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Przed przystąpieniem do reklamacji prosimy o zgłoszenie go przez adres e-mail sklep@bizuteriazweglem.pl.

 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek bizuteriazweglem.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, bizuteriazweglem.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, bizuteriazweglem.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi bizuteriazweglem.pl

 5.  Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również jako załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.